Ze heten Ob/ob, ze zijn extreem dik: obesitasmuizen. De eerste dikkerds werden in 1949 in het Jackson Laboratorium in Sacramento, Californië geboren. In dit onafhankelijke instituut wordt genetisch onderzoek verricht, onder meer naar obesitas. Daarvoor worden vaak muizen gebruikt. En trouwens ook ratten en die heten dan Fa/fa (of Zucker ratten,...